Groeilampje pakket
 1. Iedere leerling een eigen lampje
 2. Acht lessen in onderdeel Groeien
 3. Negen lessen in onderdeel Gloeien
 4. 21st century skills
 5. Leerling- en leraarvariant
 6. Zowel PO als VO
 7. Kerndoelen

Groeilampje het lespakket

Groeilampje is een vakoverstijgend project voor in de klas. Natuur, techniek en wetenschap komen aan bod met de maisplant als het verbindende element.

Geschikt voor zowel PO (groep 7, 8) en  VO (brugklas en tweede klas) ook is Groeilampje uitermate geschikt als buitenschools project.

In de klas op een basisschool kan een onderwijzer het project vrijwel probleemloos invoeren in de lessen. Voor middelbare scholen is Groeilampje het project om techniek- en biologie docenten bij elkaar te brengen.

Naast verschillende kerndoelen zijn ook de 21st century skills verwerkt binnen Groeilampje. Zo wordt de leerling gestimuleerd om kritisch te denken. Door de diversiteit van de plant te laten zien wordt nieuwsgierigheid opgewekt. Al deze verrassende invalshoeken zorgen voor nieuwe ideeën en een open houding. Binnen het project wordt ‘denken buiten gebaande paden’ en ‘nieuwe samenhangen kunnen zien’ gestimuleerd. Er wordt tenslotte een lamp van een plant gemaakt.

Groeilampje is een bewerkelijk project. Vandaar dat er een beroep wordt gedaan op het probleemoplossend denken en handelen van de leerling. Ook is er voldoende ruimte voor zelfregulering, ieder Groeilampje is uniek! Het creatief denkvermogen en verbeeldingskracht van de leerling wordt op verschillende manieren aangemoedigd. Zorgvuldigheid, geduld en met aandacht een taak uitvoeren wordt beloond. De leerling ziet het namelijk terug in het eindproduct, het Groeilampje.

Bestellen van Groeilampje is per
01-01-2020 niet meer mogelijk.

Leerlingen nemen de rol aan van

Techneut
Boer
Tuinman/vrouw
Laborant
Ontwerper
Ambachtsman / vrouw
Bioloog
Elektricien
Onderzoeker
Ontdekker
Groeilampje bestaat uit twee onderdelen Groeien en Gloeien. Hieronder een overzicht van de lessen. 

Groeien

 • Les 1 Zaaien 60 minuten

De leerllingen zaaien en zorgen voor een plantje.

 • Les 2 Milieu 60 minuten

De leerlingen creëren verschillende groei-milieus en ontdekken onder welke omstandigheden een zaadje wel of niet uitkomt.  

 • Les 3 Mais en mens 60 minuten

De leerlingen leren over erfelijkheid en plantenveredeling. 

 • Les 4, Mais? Mais! 60 minuten

De onderlinge verhoudingen tussen mens, mileu en mais komen aan bod. Er worden kritische vragen bedacht over het gebruik van mais. 

 • Les 5  Levend, dood en levenloos 60 minuten 

Deze belangrijke begrippen binnen biologie en de levenskenmerken staan deze les centraal.

 • Les 6  Maissoep en popcorn 60 minuten

Leerlingen bereiden hun eigen voedsel en de voedselkringloop komt aanbod.

 • Les 7  Observeren 60 minuten

Leerlingen proberen te achterhalen welke planten en insecten er bij hun maisplant leven. 

 • Les 8  Ontleden 60 minuten

Aan de hand van een microscoop zien de leerlingen een plantaardige cel. Ze leren over bijbehorende begrippen. 

Gloeien

 • Les 1 Oogsten 60 minuten

De leerlingen leren wat oogsten inhoud en oogsten zelf hun maisplant.

 • Les 2 Korrels, korrels, korrels 60 minuten

De leerlingen leren over zetmeel en winnen zelf zetmeel in.

 • Les 3 Bioplastic 90 minuten

De leerlingen leren over (bio-) plastic, de plastic soep en gaan vervolgens zelf aan de slag met het maken van bioplastic.

 • Les 4 Maismateriaal 60 minuten

Er wordt uitleg geven over verschillende materiaaleigenschappen. Vervolgens passen leerlingen dit toe op de door hun gemaakte proeven en maken hier een staafdiagram bij. 

 • Les 5 Vezels 60 minuten

In deze les staan de vezels centraal. Verschillende nerfstructuren komen aanbod. Vervolgens winnen de leerlingen de vezels van de bladeren in. 

 • Les 6 Lampenkap 60 minuten

In deze les maken de leerlingen hun lampenkap. 

 • Les 7 Lampenvoet 60 minuten

De leerlingen maken hun lampenvoet. Vervolgens wordt er besproken wat geleiding is en hoe een stroomkring eruit ziet. 

 • Les 8 Elektriciteit 60 minuten

In deze les gaan de leerlingen hun eigen stroomkring maken. Ook leren ze solderen. Aan het einde van deze les heeft iedere leerling een Groeilampje gemaakt. 

 • Les 9, Afsluiting 60 minuten

De Leerlingen denken na over een toepasselijke vraagprijs en schrijven een reflectie. De restmaterialen worden nog gebruikt en wellicht wordt er een expositie georganiseerd.

Bestellen van Groeilampje is per
01-01-2020 niet meer mogelijk.

Foto's uit de klas

Video's van Groeilampje